Predajca

Názov:SHM, s.r.o.
IČO:36386979
DIČ:2020120443
IČ DPH:SK2020120443
Mesto:Martin
PSČ:036 01
Adresa:Robotnicka 36
Telefón:+421 903736269
E-mail:shm@shm.sk
Kontakt:Ferjanc Stanislav
Zápis v OR Okr. súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka c. 11739/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39