OBCHODNÉ PODMIENKY SHM s.r.o.        Všetky ceny tovaru sú platné pre osobný odber tovaru v prevádzke predávajúceho a to bez inštalácie a dovozu tovaru - tieto služby sú spoplatňované podľa platného cenníka.

        Zakúpený tovar predávajúci nevymieňa a nákup nestornuje; jedine v prípadoch vopred dohodnutých - tieto musia byť uvedené na doklade o kúpe, v takýchto prípadoch má predávajúci právo účtovať stornopoplatok.

        Pri porušení plomby, nálepky s výrobným číslom, alebo označením distribútora prestáva platiť záruka.

        Reklamácia sa uznáva len ak je výrobok nepoškodený, zabalený v pôvodnom obale spolu s príslušenstvom (polystyrén, manuály, káble, ovládače) a s dokladom o kúpe (doklad z pokladne, faktúra).
SHM s.r.o
Robotnícka 36
Martin, 03601
t.č.043/4309373
mail:shm@shm.sk
www.shm.sk