Všeobecné informácie budú doplnené v blízkej dobe, zatial si môžete prezriet cenník služieb a zariadení. Doplnená bude aj mapka pokrytia signálom v Martine a okolí.