Kontakty

Predajca

Názov:SHM, s.r.o.
IČO:36386979
DIČ:2020120443
IČ DPH:SK2020120443
Mesto:Martin
PSČ:036 01
Adresa:Robotnicka 36
Telefón:+421 903736269
E-mail:shm@shm.sk
Kontakt:Ferjanc Stanislav
Zápis v OR Okr. súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka c. 11739/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 041/7632 130
Fax:
  • 041/ 7632 139